Waarom is vormgeving nu toch zo belangrijk? Leermateriaal – online of op papier – is er met een bepaalde reden: om een vaardigheid aan te leren, om een procedure te kennen of om leerdoelen te behalen. Bij vormgeving is dit niet anders.

Goede vormgeving is gemaakt om een boodschap over te brengen bij een bepaald publiek, het heeft een doel en ook een doelgroep èn het vertelt een verhaal. Dat wil zeggen dat de keuzes in het ontwerp vanuit weloverwogen intenties worden gemaakt.

Lees meer hiernaast >>>We geven je ook graag wat goede gewoontes mee – dingen waar iedereen direct mee aan de slag kan.

In onze volledige publicatie vind je meer over onderwerpen zoals

  • Ruimte en structuur, groepering, consistentie, uitlijnen, contrast & schaal, …
  • Richtlijnen en hulpmiddelen rond kleur.
  • Typografie: grondbeginselen, vuistregels, leesbaarheid en het web, een lettertype kiezen, …
  • Visuele hiërarchie en leespatronen.

En dat allemaal doorspekt met handige linken, weetjes en toepassingen.